Hasło
Kierownik projektu
dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. P.Cz.

tel.: 34 3250 524
e-mail:
stopka