Hasło
Biuro projektu
Politechnika Częstochowska
Centrum Zarządzania Projektami


ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
pok. 4

tel.: 34 3250 951
e-mail:
stopka