Hasło
Nowe informacje dotyczące konferencji
Dodano: 19.10.2015
Prezentujemy kolejne informacje dotyczące Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej w ramach naszego projektu, która odbędzie się w miejscowości Podlesice na Jurze Krakowsko Częstochowskiej.

Lokalizacja

Konferencja zorganizowana będzie w Hotelu Ostaniec położonym w malowniczym regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jura Krakowsko-Częstochowska rozciąga się w Polsce południowej, od Częstochowy i Mstowa na północy, przez Ogrodzieniec po Kraków. Jest to przepiękna kraina o urozmaiconym krajobrazie z charakterystycznymi białymi ostańcami, bogata w zabytki architektury, cenna przyrodniczo i niezwykle atrakcyjna dla rodzinnej rekreacji, ale również dla miłośników sportów ekstremalnych. Obszar Jury stanowił niejednokrotnie w swojej historii dno morza, przez co powstało wiele warstw skał (dolomity, margle, wapienie). Dominującymi skałami są jednak wapienie górnojurajskie. Charakterystyczne są skały wapienne pocięte dolinami erozyjnymi, a także zjawiska krasowe m.in. jaskinie ze stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami.

hotel
Hotel Ostaniec, Podlesice 82, 42-425 Kroczyce,
GPS: N 50.56856, E 19.53381

Potwierdzenie udziału

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30.10.2015 roku.

Kontakt:

Politechnika Częstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych
al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa

www.glony.pcz.pl
tel. 34 3250 543

Harmonogram

Wstępny harmonogram konferencji został zaktualizowany. Przypominamy, iż można pobrać go klikając w następujący odnośnik: pobierz.

Publikacje

Z przyczyn niezależnych od organizatora artykuły przyjęte na konferencję nie zostaną opublikowane w czasopiśmie "Logistyka", natomiast zostanie wydana monografia zawierająca wszystkie zaprezentowane prace.
stopka